ОДЛУКА О ДОЗВОЉЕНОЈ СПРАТНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Zvanična internet prezentacija