Povratak na Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

ОДЛУКА О ДОЗВОЉЕНОЈ СПРАТНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Званична интернет презентација