Povratak na Odeljenja

Služba za zajedničke poslove

ŠEF SLUŽBE: Tomislav Ćavar, građ.inženjer

POMOĆNIK ŠEFA SLUŽBE: Velibor Đanić, ekonomista

Nadležnost: Služba za zajedničke poslove obavlja poslove za potrebe Gradske uprave, državnih organa koji imaju sedište u zgradi Grada, kao i trećih lica, a koji se odnose na: organizovanje poslova redovnog, investicionog i tekućeg održavanja zgrada kojima raspolaže grad Sombor; poslovi prevoza motornim vozilima; poslovi organizovanja održavanja uređaja koji služe za zagrevanje prostorija; poslovi bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite; korišćenje i održavanje telefonske centrale; organizovanje održavanja uređaja koji služe za zagrevanje prostorija; kao i druge servisne poslove za potrebe organa Grada.

Zvanična internet prezentacija