Povratak na Порез на имовину

Одлука о стопама пореза на имовину у Граду Сомбору

Званична интернет презентација