Povratak na Gradska uprava

Pravna pomoć

Odsek za matične poslove, pravnu pomoć, biračke spiskove i automatsku obradu podataka

Šef odseka: Suzana Kiralj Geler , dipl. pravnik
kancelarija br. 58
tel.: 468-138
Radno vreme sa strankama: od 8,00 do 14,00 svakog radnog dana

Delatnost Odseka iz oblast pravne pomoći obuhvata:

  • Davanje pravnih saveta
  • Sastavljanje isprava (ugovora, zaveštanja, izjava i dr.)
  • Sastavljanje podnesaka (molbi, tužbi, predloga i dr.)

Ovaj odsek pruža pravnu pomoć bez naknade u sledećim slučajevima:

  • Za radnje oko ostvarivanja invalidskih prava i socijalne zaštite
  • Za radnje oko ostvarivanja invalidskih prava dece, udovicama i samohranim roditeljima palih boraca i žrtava fašizma u NOR-u, kao i palih boraca iz rata posle 17. avgusta 1990. godine
  • Za radnje oko ostvarivanja invalidskih prava ratnih i mirnodopskih invalida rada, i invalida rada I i II kategorije
  • Za radnje oko ostvarivanja prava na materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti
  • Za usmene savete
  • Ostale radnje koje po opštim propisima usled slabog materijalnog stanja mogu biti oslobođeni troškova postupka

Stranke moraju u kancelariju Odseka za pravnu pomoć doći lično.

Zvanična internet prezentacija