ГРАДСКО ВЕЋЕ: ГРАД ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ПРОЈЕКАТ УВОЂЕЊА ГАСА У ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦА“ У ЧОНОПЉИ

Градско веће града Сомбора одржало је 181. седницу на чијем дневном реду се нашло 8. тачака.

На седници је утврђен Предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулације улица Благоја Паровића, Симе Шолаје, Миодрага Петровића Чкаље, Динарске, Динарске – Југ Нова 2, Мајора Тепића и Светог Николе у Сомбору. Нацрт Плана детаљне регулације наведених улица израђен је од стране ЈКП „Простор“ Сомбор, а циљ израде Плана је дефинисање јавне површине саобраћајница и смештаја потребне инфраструктуре и зеленила.

Поред тога, Градско веће је утврдило и Предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулације Блока 54 у Сомбору. Нацрт Плана детаљне регулације Блока 54 такође је израдио ЈКП „Простор“ Сомбор, а циљ израде Плана је планско дефинисање нових јавних површина – уличних коридора, дефинисање правила уређења и грађења за јавне и остале површине у предметном обухвату, а у складу са потребама корисника простора.

На 181. седници, дата је сагласност на Одлуку Спортског центра „Соко“ Сомбор за цене за Спа центар на затвореном градском базену. Према наведеном ценовнику, грађани ће моћи да користе спа и велнес по цени од 1.000 динара радним данима, а викендом ће плаћати 1.200 динара. Закуп приватних термина ће коштати 5.000 динара за до 5 особа, а ту ће бити и друге услуге, одобрене овим ценовником.

Градско веће је, такође, прихватило понуду ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за санацију дивље депоније у насељеном месту Гаково. Стручни надзор над извођењем радова на уклањању дивље депоније вршиће Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора.

Такође, чланови Градског већа су одобрили Предлог закључка у вези са суфинансирањем пројекта за увођење гасних инсталација у објекат вртића „Пчелица“ у Чонопљи, како би грејање у овом објекту било ефикасније и еколошки прихватљивије од досадашњег.