јул 07

ГРАДСКО ВЕЋЕ ПОДРЖАЛО „СОМБОРСКО СПОРТСКО ЛЕТО“

71. седница Градског већа

На 71. седници Градског већа, одржаној 7. јула 2017. године, утврђен је Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела пута Стапар-Сивац. Реч је о деоници о делу пута на подручју Града Сомбора Л-410 до катастарске и територијалне границе општине Кула. Циљ израде плана је растерећење саобраћаја између Града Сомбора и Куле на тој деоници државног  пута (I б-12) и лакши приступ пољопривредном земљишту.

Градско веће дало је сагласност на измене и допуне програма пословања ЈКП „Водоканал“ и ЈКП „Водовод“ Бездан за 2017. годину. Веће је прихватило и извештај о реализацији пројеката одобрених по конкурсу „ЛАП ЗА МЛАДЕ 2016“.

Чланови већа прихватили су захтев Спортског савеза града Сомбора да са 150.000,00 динара суфинансирају манифестацију „Сомборско спортско лето“. Циљ манифестације је спортски ангажман деце и омладине за време летњег распуста. Овом манифестацијом биће обухваћена деца и млади школског и универзитетског узраста. Са децом и младима радиће  десет стручних лица која ће их упознавати са фудбалом, кошарком, одбојком, кајаком и другим спортовима.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                          Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација