јан 15

ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Градско веће – 99. седница

Градско веће је на 99. седници, одржаној 15. јануара 2018. године, усвојило План јавних набавки Градске управе града Сомбора за 2018. годину и утврдило тромесечну квоту и динамику повлачења средстава за период јануар-март 2018. године. Према закључку Градског већа тромесечна квота за први квартал износи максимално 18 одсто средстава планираних Одлуком о буџету града за 2018. годину.

Градско веће је донело и закључак којим се послови вршења стручно-техничког  надзора над грађевинским радовима на  изградњи  треће деонице магистралног водовода Стапар-Дорослово, поверавају Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, односно Фрањи Будимчевићу раднику Одељења који поседује одговарајућу лиценцу.

Извођач радова на изградњи магистралног водовода Стапар-Дорослово је новосадско предузеће ГП „Градитељ НС“-

Веће је донело и закључак којим послове стручно-техничког надзора над извођењем радова на санацији фасаде атријума зграде  Жупаније поверава Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, односно запосленима у Одељењу -Слађани Кронић, надзор над архитектонским, а Томиславу Ђавару, над грађевинским радовима.

Градско веће је усвојило и финансијски план према којем је за пројекте општег карактера од значаја за локалну самоуправу потребно 30.000.000,00 динара. Реч је о девет пројеката и то: Израда пројектно-техничке документације за туристичку сигнализацију насељених места (3.000.000,00),  ревизија стратегије локалног одрживог развоја (200.000,00), међународне сајамске манифестације инвестиционог карактера на иницијативу Покрајинске владе (2.200.000,00), очување мотива и ревитализација стапарског ћилима (561.000,00), ЛАГ „Панонски фијакер“ (1.600.000,00), „Србија у ритму Европе“ (372.000,00), за Регионалну развојну агенцију Бачка (2.100.000,00), пројекат бесплатног амбулантног превоза (250.000,00). За суфинансирање пројеката: „Пројекат Лаванда – women to save“, „VISITUS“, „DACFOR“, „Европски Амазон“, „Баја – Сомбор зелене стазе“ – 16.717.000,00 динара и за чланарине, припрему и штампање промотивних материјала – 3.000.000,00 динара, што све укупно чини 30.000.000,00 динара.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                                    Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација