мар 01

ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД 2017-2020. ГОДИНЕ

Седница градског већа

Градско веће је на 48. седници утврдило план капиталних улагања за период 2017.  до

2020. године и план имплементације приоритетних пројеката за 2017. годину.  План капиталних улагања базира се на Стратегији развоја града 2014 – 2020. године, а позитивно мишљење на  план  капиталних улагања је дао и Привредни савет Града Сомбора.

План имплементације, који је усвојило Градско веће, садржи приоритетне пројекте који би требало да се реализују у 2017. години и реализација неколико пројеката зависи од тога да ли ће тражена  средства за суфинансирање одобрити надлежне домаће, односно стране институције.

Пројекти су разврстани према стратешким областима, а у области инфраструктуре  планом је обухваћено  десетак пројеката међу којима је и  пројекат пројектовања и изградње реконструкције пута Сомбор-Бачки Брег, пројекат изградње и реконструкције пута Сомбор-Баја – друга фаза. Наведени пројекти ће бити реализовани уколико буду одобрена средства за суфинансирање у оквиру програма  ИПА ХУ-СРБ.

У области инфраструктуре локална самоуправа ће финансирати пројектовање и изградњу јавне расвете на путу М-3, радове на реконструкцији партерног уређења површине од продавнице „Макси“ до зграде дечјег одељења ГБ „Карло Бијелицки“ и друге пројекте.

У области културе требало би да се реализује пројекат реконструкције, адаптације и инвестиционог одржавања дела објекта „Грашалковић палата“, у области образовања пројекат доградње и адаптације фискултурне сале у Гимназији „Вељко Петровић“ и други пројекти.  План  имплементације садржи и пројекте из области спорта, привреде, пољопривреде и руралног развоја, здравствене и социјалне заштите,  животне средине и туризма.

Градско веће  је усвојило информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних комуналних предузећа чији је оснивач Скупштина града за период 01. јануар до 31. децембар 2016. године. Усвојена је и информација о давању овлашћења „Лидлу“ Србија да исходује потребну документацију ради изградње  саобраћајног прикључка до улице Јосифа Панчића.

Градско веће је ради уједначавања здравствене заштите становника града и села и ради несметане  континуиране и квалитетне здравствене заштите становника насељених места донело решење према којем ће из средстава буџета Града финансирати четири доктора медицине, три стоматолога и осам медицинских сестара /техничара, свих са пуним радним временом  за рад у сомборским селима.

Градско веће је на 48. седници, одржаној 27. фебруара 2017. године, одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација