Испитивање квалитета ваздуха на територији Града Сомбора у 2022. години