апр 09

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ ТОКОМ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА РОДИТЕЉИМА РАДИ ВИЂАЊА СА ДЕТЕТОМ ПО СУДСКОЈ ПРЕСУДИ

Родитељима којима је правоснажном  судском пресудом регулисано виђање са дететом (преузимање и враћање детата од једног родитеља) у терминима који улазе у време трајања полицијског часа, потребна је дозвола за кретање.

Дозволу (потврду) да се родитељ може кретати током полицијског  часа ради  преузимања и враћања детета издаје Град Сомбор, у сарадњи Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарством унутрашњих послова и Центром за социјални рад Сомбор.

Ради добијања дозволе потребно је да се родитељ обрати захтевом  Градској управи града Сомбор. Захтев се може поднети  сваког радног дана у времену од 8,00 до 12,00 часова путем електронске поште  на маил адресу mjerkovic@sombor.rs или телефонским путем на број 065/4242544, контакт особа Марија Јерковић. У захтеву се наводи име, презиме и ЈМБГ родитеља, релација кретања и период кретања (час, дан и месец).

Свака злоупотреба коришћења издате потврде биће санкционисана у складу са Законом.

Званична интернет презентација