окт 16

ИЗДАВАЊЕ ОПОМЕНА ПОРЕСКИМ ДУЖНИЦИМА

Градска управа Града Сомбора, Одељење локалне пореске администрације обавештава пореске обвезнике да је приступило издавању опомена физичиким лицима и предузетницима чија су дуговања по основу локалних јавних прихода, које администрира ово Одељење, већа од 10.000 динара на дан издавања опомене.

Обвезници се позивају да доспелу, а неплаћену пореску обавезу уплате одмах, а најкасније у року од пет дана од дана пријема опомене на прописане уплатне рачуне јавних прихода.

Уколико пореска обавеза не буде плаћена у остављеном року, или ако у том року не буде поднет захтев за одлагање плаћања пореског дуга, Одељење ће отпочети поступак принудне наплате доношењем решења о принудној наплати.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације, шалтер 2 и 3 Услужног центра (зграда „Жупаније“) или на телефоне 025/468-149, 025/468-264, 025/468-147 и 025/468-158.

Званична интернет презентација