мар 18

ИЗМЕЊЕНО РАДНО ВРЕМЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Центар за социјални рад Сомбор издао је саопштење о измени у раду, у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања и у циљу превенције локалног ширења корона вируса.

Рад са странкама одвијаће се радним данима од 9,00 до 12,00 часова.

У наведеном периоду странке могу да поднесу захтев за остваривање права на услуге социјалне заштите:

  • новчану социјалну помоћ,
  • једнократну новчану помоћ,
  • услугу „помоћ у кући“,
  • народну кухињу,
  • да предају поднеске: жалбе, приговоре
  • као и остале услуге социјалне и  породично – правне заштите из делокруга рада установе.

Препоручујемо лицима старијим од 65 година да се придржавају наредбе Владе Републике Србије о неизласку из домова и зато Вас молимо, уколико имате потребе за услугама социјалне заштите да се обратите путем броја телефона  025 / 482 – 499 сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова.

Обавештавамо кориснике Центра за социјални рад Сомбор да је уведен и додатни број за информисање : 062 /787 – 971.

Корисници интернета могу са интернет странице: www.csrsombor.org.rs  под менијем „потребна документа“ да преузму обрасце захтева за остваривање права из области социјалне заштите која су у надлежности града Сомбора, попуне, и путем електронске поште  доставе их на следеће адресе: lokalna.prava@csrsombor.org.rs као и на sombor.csr@minrzs.gov.rs .

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација