дец 11

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РАСПОЛАГАЊА И ОДРЖАВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА, ДО 15. ДЕЦЕМБРА

Јавна расправа о Нацрту одлуке о начину располагања, одржавања и управљања непокретностима које су у јавној својини града Сомбора почела је 8. и  трајаће до 15. децембра 2017. године.

Нацрт одлуке биће презентован 15. децембра 2017. године  у времену од 10.00 до 11.00 часова, у сали  108, први спрат, зграда локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

У члану 1. Одлуке наводи се да се одлуком „уређује прибављање, отуђење, размена, заснивање хипотеке, закуп, располагање, коришћење, одржавање и управљање непокретностима које су у јавној својини града Сомбора у складу са прописима којима се уређује област јавне својине“.

У члану 2. наводи се: „Непокретности града на које се односи ова одлука су: неизграђено грађевинско земљиште, стамбене зграде, станови, добра у општој употреби и објекти инфраструктуре који у складу са законом и другим прописима којима се уређује јавна својина, изградња и друге области, могу бити у јавној својини града Сомбора“

Нацрт одлуке доступан је овде.

                                                         Послови инфромисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација