јун 29

„КАКО ПРЕПОЗНАТИ ДИСКРИМИНАЦИЈУ У РАДУ“ ТЕМА ОДРЖАНЕ ОБУКЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Председница Скупштине града Сомбора Љиљана Тица поздравила присутне

Председница Скупштине града Сомбора Љиљана Тица поздравила присутне

У Великој сали Скупштине града Сомбора у петак 28. јуна 2019. год.  одржана је обука за представнике локалне самоуправе на тему „Како препознати дискриминацију у раду“.

Обука је организована у оквиру двогодишњег пројекта „Јачање локалних антидискриминационих капацитета и институционалних капацитета Повереника за заштиту равноправности“ подржаног од стране Министарства спољних послова Краљевине Норвешке.

Учешће на обуци су узели представници градске управе  као и локалних јавних предузећа и установа града Сомбора. Присутне је поздравила  председница Скупштине града Сомбора Љиљана Тица која je истакла:

„Циљ овог пројекта је унапређење људских и мањинских права и друштвене укључености маргинализованих група у Републици Србији и смањење броја случајева дискриминације пред локалним општинским органима и јавним институцијама на локалном и централном  нивоу.“

 Пројекат обухвата три групе активности: активности које се односе на јачање институционалних капацитета службе Повереника, активности које се односе на унапређење рада локалних самоуправа у пољу препознавања и сузбијања дискриминације, као и активности које се односе на промоцију рада и институције Повереника за заштиту равноправности.

У 2018. години обучено је око 140 представника 7 локалних самоуправа, док је у 2019.  години предвиђена обука за преосталих 160 представника локалних самоуправа у 8 општина Србије.

Општини тј. граду који у оквиру својих надлежности на најбољи начин спроведе конкретне активности које су утицале на сузбијање дискриминације у својој средини уручиће се и ове године Годишња награда за општину/ град једнаких могућности.

                                                                              Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација