КАЗНЕ ЗА ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДА ПРЕ МЕСЕЦА ЧИСТОЋЕ

Редовном контролом јавних површина од стране комуналне инспекције и комуналне полиције утврђено је да је, последњих дана, учестало изношење и остављање на јавне површине различитог отпада из домаћинстава.

Молимо грађане да на јавне површине не износе и не остављају отпад и предмете као што су биљни отпаци, амбалажни отпад, кабасти отпад, грађевински отпад, земља, као и све друге врсте отпада и предмета.

У току „Месеца чистоће“, од стране ЈКП „Чистоћа“, о трошку града, односе се отпаци сакупљени са јавних површина.

Сви остали отпаци и предмети у току „Месеца чистоће“ ће са јавних површина бити однети од стране ЈКП “Чистоћа“, о трошку власника објеката испред којих су отпад и предмети остављени, по ценовнику овог предузећа.

Распоред одношења отпада по улицама у оквиру „Месеца чистоће“ се благовремено објављује у средствима информисања и на сајту ЈКП „Чистоћа“.

Отпад и предмети који се односе у току „Месеца чистоће“ могу се изнети на јавну површину најраније 2 дана пре дана који је утврђен распоредом одношења отпада.

Свако другачије изношење и остављање отпада и предмета на јавној површини представља прекршај у смислу важеће Одлуке о уређењу града, за који је прописана новчана казна у износу од 6.000 динара за физичка лица.

Одељење инспекције и комуналне полиције Градске управе Града Сомбора путем комуналне инспекције и комуналне полиције ће у наредном периоду вршити појачан надзор над спровођењем наведене Одлуке и у случају непоштовања одредби Одлуке предузимати прописане мере.