КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА „АВРАМ МРАЗОВИЋ“ ОД 15. СЕПТЕМБРА ДО 15. ОКТОБРА

Град Сомбор и ове године доделиће признања „Аврам Мразовић“ заслужним просветним радницима из установа образовања.

Конкурс је отворен од 15. септембра до 15. октобра 2021. године, а пријаве могу подносити основне, средње школе и предшколска установа, за васпитаче, наставнике и професоре из своје установе и то на основу предлога надлежног органа предшколске установе, односно наставничких већа основних и средњих школа.

Пријава са образложењем о оствареним  резултатима  у образовно-васпитном раду које је остварио кандидат, са прилозима, предаје се на шалтерима 11 и 12  Услужног центра Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша 1, са напоменом да је за Конкурс за доделу признања „Аврам Мразовић“.

Конкурс је доступан на следећем линку: