КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОБЕЛЕЖАВАЊА ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА…

Расписан је јавни позив за прикупљање пријава за суфинансирање обележавања значајних датума, јубилеја, манифестација и програма под покровитељством града Сомбора у  2017. години.

Осим осталог, надлежна Комисија ће оцењивати и општи историјски, културни и традиционални значај јубилеја, односно манифестације, за Град, односно насељена места,  етничке групе, различите вероисповести, установе и  удружења.

Оцени Комисије подлежу  и допринос  програма очувању, како  културног идентитета грађана Сомбора, тако и очувању равноправности свих грађана и развоју инклузивног друштва.

Учесници конкурса имају обавезу да детаљно опишу програм и дају спецификацију финансијских потреба, те да наведу стручне референце лица која су одговорна за спровођење програма. Од значаја је и број корисника којима су  манифестација, односно програм доступни.

Конкурс је отворен до 16. децембра, а објављен је на овом сајту у рубрици инфо пулт, у категорији конкурси/јавни позиви, као и у издању „Сомборских новина“ од 9. децембра 2016. године.

Пријаве се подносе лично на шалтерима 11 и 12 Градског услужног центра (приземље Жупаније, Трг цара Уроша 1, Сомбор) или редовном поштом, на адресу:

Град Сомбор – Градоначелник, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, са назнаком: За „Комисију за спровођење Јавног позива за расподелу средстава за обележавање значајних датума, јубилеја, манифестација и програма под покровитељством Града Сомбора.“