дец 26

КОНСТИТУИСАН СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ГРАДА СОМБОРА

КОНСТИТУИСАН СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ГРАДА СОМБОРА

Социјално-економски савет

На првој, конститутивној, седници Социјално-економског савета Града Сомбора, одржаној 26. децембра, за председавајућег Савета изабран је Радослав Прокић, представник Уније послодаваца Војводине, односно Сомбора.

На седници је договорено да се седнице Социјално-економског савета одржавају једном месечно, а по потреби и чешће, те да се за поједине области, односно питања формирају радне групе.

Договор чланова Савета је и да буду отворени за све иницијативе и питања синдиката, односно послодаваца.

Социјално-економски савет Града Сомбора  именован је 4. октобра 2016. године, решењем градоначелнице Сомбора Душанке Голубовић. Према решењу, у чланству Савета као представници  Града Сомбора су чланови Градског већа: Сава Дојић, за финансије и привреду, Горан Милић, за област  међународне сарадње и сарадње са републичким и покрајинским органима, Мирослав Ковачић, за област комунална делатност и инвестиције.

Савез самосталних синдиката Града Сомбора у Савету представљају Зоран Пурић и Душан Ћурувија, а Покрајински одбор УГС „Независност“ за АПВ  – Антун Морбер.

Сомборске послодавце, који су уједно и представници Уније послодаваца Војводине у Социјално-економском савету Града Сомбора представљају: Радослав Прокић, Стеван Шљукић и Томислав Бошњак.

Званична интернет презентација