Povratak na Локацијски услови

Захтев одбијен/одбачен

Закључак бр. 353-0001-2020-V од 13.01.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0005-2020-V од 28.01.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0006-2020-V од 17.01.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0011-2020-V од 23.01.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0015-2020-V од 27.01.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0039-2020-V од 10.02.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0041-2020-V од 13.02.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0044-2020-V од 18.02.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0057-2020-V од 21.02.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0067-2020-V од 28.02.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0082-2020-V од 09.03.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0095-2020-V од 17.03.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0096-2020-V од 18.03.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0105-2020-V од 18.03.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0109-2020-V од 10.04.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0110-2020-V од 02.04.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0111-2020-V од 02.04.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0114-2020-V од 10.04.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0120-2020-V од 28.04.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0121-2020-V од 27.04.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0122-2020-V од 28.04.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0124-2020-V од 29.04.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0125-2020-V од 27.04.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0126-2020-V од 29.04.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0129-2020-V од 20.05.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0144-2020-V од 18.05.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0157-2020-V од 26.05.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0158-2020-V од 26.05.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0168-2020-V од 29.05.2020. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-0170-2020-V од 02.06.2020. године – захтев се одбацује

Званична интернет презентација