Povratak na Gradonačelnica

Pomoćnici gradonačelnice

Za vršenje određenih poslova Gradonačelnik može postaviti i razrešiti pet pomoćnika iz reda lica koja imaju odgovarajući fakultet i drugo potrebno obrazovanje u odnosu na delokrug poslova, kao i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Pomoćnici iz prethodnog stava mogu se postaviti u sledećim oblastima: za ekonomski razvoj, za mesnu samoupravu, za informisanje, za poljoprivredu, za komunalne poslove, za urbanizam, za zaštitu životne sredine, za kulturu, za međunarodnu saradnju, za primarnu zdravstvenu zaštitu i za socijalnu zaštitu.

Pomoćnici pokreću inicijative, predlažu projekte, sačinjavaju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj u oblastima za koja su postavljeni, i vrše poslove utvrđene aktom o organizaciji Gradske uprave.

Atila Pribila

Atila Pribila –  za oblast mesne  samouprave

Rođen 17. marta1968. godine  u Somboru, osnovnu školu završio u Sv. Miletiću, završio je Gimnaziju društvenog smera u Subotici. Na univerzitetu u Novom Sadu završio je Filozofski fakultet i stekao zvanje profesora filozofije. Radno iskustvo: 4 godine kao novinar  na radiju u Novom Sadu, 12 godina srednjoškolski profesor, dve godine  v.d. direktor u osnovnoj školi,… Detaljnije
Branislav Svorcan

Branislav Svorcan – za oblast kulture i informisanja

Rođen 23. septembra 1984. godine u Somboru, gde je završio Gimnaziju „Veljko Petrović“, društveno jezički smer. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2009. godine, na smeru Međunarodni odnosi. Od avgusta 2014. godine radio je u Gradskoj upravi u Odseku za poslove s javnošću. Govori engleski i nemački jezik.
Ivan Šimunov

Ivan Šimunov – za oblast međunarodne  saradnje

Rođen je u Somboru 1983. godine. Osnovnu školu je završio u Somboru a Srednju prehrambeno-šumarsku i hemijsku školu – smer šumarski tehničar u Sremskoj Mitrovici. Zvanje dipl. inženjera šumarstva stekao je na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radno iskustvo u JP „Vojvodinašume“ – Šumsko gazdinstvo „Sombor“. Za pomoćnika gradonačelnika izabran je ispred Socijaldemokratske partije Srbije i funkciju pomoćnika gradonačelnice… Detaljnije
Mirko Bezbradica

Mirko Bezbradica  – za oblast ekonomskog  razvoja

Rođen je u Somboru 11.01.1983. godine gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju „Veljko Petrović“, prirodno-matematički smer. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, smer menadžment u agroekonomiji 2010. godine. Stručni ispit za sticanje sertifikata za zvanje službenika za javne nabavke položio je 2015. godine. Radno iskustvo: „Somborelektro d.o.o. Sombor“ u periodu od 2010.… Detaljnije
Zvanična internet prezentacija