Povratak na Чланови градског већа

СAВА ДОЈИЋ, члан Градског већа – за област финансија и привреде  

 

Сава Дојић

Основну и средњу школу завршио је у Сомбору, а Економски факултет у Суботици.

Када је неформално образовање у питању, звање овлашћеног рачуновође стекао је 2000. године, ревизора 2011. године, а лиценцу за обављање послова у области спречавања прања новца 2012. године.

Ужа стручна област – порески систем и финансије.

Има богато радно искуство: од 1986. до 1991. године био је шеф разреза у Пореској управи општине Сомбор, од 1992. до 1994. године у Републичкој управи јавних прихода радио је као шеф разреза и финансијски полицајац, руководећу функцију (директор) обављао је у фирмама ЗЗ „Јуниор“ Сомбор, „Браћа Мандић“ Кула и  „Агрорума“ Рума.

Начелник Пореске управе Сомбор био је у периоду од 2001. до 2004. године, а од 2007. године  власник је књиговодствене агенције „Порeз Цо, Дојић“.

За члана Градског већа изабран је испред Српске напредне странке и функцију ће обављати  на сталном раду

Ожењен, отац двоје деце.

Званична интернет презентација