Povratak na Чланови градског већа

СAВА ДОЈИЋ, члан Градског већа – за област финансија и привреде  

Сава Дојић

Сава Дојић је основну и средњу школу завршио у Сомбору, а Економски факултет у Суботици. Стекао је звање овлашћеног рачуновође 2000., ревизора 2011. а лиценцу за обављање послова у области спречавања прања новца 2012. године. Радио у Пореској управи општине Сомбор, у ЗЗ Јуниор Сомбор, Браћа Мандић из Куле и Агрорума из Руме. Био начелник Пореске управе Сомбор, и члан Градског већа у мандату 2016-2020.

За члана Градског већа изабран је на конститутивној седници скупштине града Сомбора дана  21.08.2020.године и функцију ће обављати  на сталном раду.