Povratak na Локални омбудсман града Сомбора

Локална омбудсманка града Сомбора Чарна Петричевић

Чарна Петричевић

Чарна Петричевић

Чарна Петричевић је рођена 20.07.1981. године у Вараждину. Основну школу и Гимназију „Вељко Петровић“, друштвено –језички смер, завршила је у Сомбору  као вуковац.

Образовање је наставила на Правном факултету ( општи смер ) Универзитета у Новом Саду, на ком је дипломирала 2005. године.

Приправнички стаж је обавила у Основном суду у Новом Саду у периоду од 2006. године до 2007. године.

У Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, Филијала Сомбор радила је од 07.04.2008. године, до избора за Заштитницу грађана града Сомбора.

Државни стручни испит положила је 2009. године у Новом Саду.

Правосудни испит положила је 2018. године у Новом Саду.

Лиценцирани је медијатор.

Говори енглески језик и познаје рад на рачунару.

Удата, мајка двоје деце.

За Заштитницу грађана града Сомбора изабрана је 30.01.2015. године, на 26. Седници Скупштине града Сомбора, на мандатни период од пет година, почев од 09.02.2015. године.

Ступањем на снагу Одлуке о локалном омбусману Града Сомбора („ Сл.лист Града Сомбора“, број 05/19) , од 25.03.2019. године, сам назив Заштитница грађана града Сомбора је измењен, те гласи   Локална омбудсманка града Сомбора.

Чарна Петричевић је реизабрана на функцију Локалне омбудсманке Града Сомбора 25.11.2020. године.

Званична интернет презентација