Povratak na Saveti

Savet za zapošljavanje

Poslovnik o radu

Zapisnici sa sednica

Zapisnik sa prve (konstitutivne) sednice Zapisnik sa druge sednice Zapisnik sa treće sednice Zapisnik sa četvrte sednice

Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu

Zvanična internet prezentacija