Povratak na Saveti

Savet za zapošljavanje

Poslovnik o radu

Zapisnici sa sednica

Zapisnik sa prve (konstitutivne) sednice Zapisnik sa druge sednice Zapisnik sa treće sednice Zapisnik sa četvrte sednice

Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Sombora

Zvanična internet prezentacija