Povratak na Saveti

Savet za zapošljavanje

Poslovnik o radu

Zapisnici sa sednica

Zapisnik sa prve (konstitutivne) sednice Zapisnik sa druge sednice Zapisnik sa treće sednice Zapisnik sa četvrte sednice Zapisnik sa pete sednice Zapisnik sa šeste sednice Zapisnik sa sedme sednice Zapisnik sa osme sednice

Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Sombora

Zvanična internet prezentacija