Povratak na Skupština grada

Predsedništvo

Predsednica

Ljiljana Tica, predsednica Skupštine grada Sombora – nije na stalnom radu Ljiljana Tica je rođena u Gakovu 12.12.1961. godine gde je završila Osnovnu školu, dok je Srednju učiteljsku školu završila 1980. godine u Somboru. Pedagošku akademiju u Somboru završila je 1983. godine, nakon čega je diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Somboru i stekla zvanje profesor… Detaljnije

Zamenik predsednice

Miodrag Sekulić, zamenik predsednice Skupštine grada Sombora – nije na stalnom radu Miodrag Sekulić je rođen u Somboru 14.03.1954.god., gde je završio Osnovnu školu i Gimnaziju. Pravni fakultet je završio u Novom Sadu nakon čega je radio u somborskom pravosuđu do 1985.godine. Od tada se bavi advokaturom. Obavljao je funkciju predsednika Izvršnog odbora SO Sombor… Detaljnije
Vera Baljak

Sekretar

Skupština grada ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad. Sekretar Skupštine se postavlja na predlog predsednika Skupštine, na četiri godine i može biti ponovo postavljen. Za sekretara Skupštine može biti postavljeno lice sa… Detaljnije
Zvanična internet prezentacija