Medicinska pomoć

 • Hitna pomoć: 194
 • Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović”: 467-700, 467-800
 • Zavod za javno zdravlje: 412-888 Dom zdravlja, 25101 Sombor, Mirna br 3:
  • Služba za predškolsku decu: 412-466;
  • Služba za školsku decu i omladinu: 414-228;
  • Služba za zdravstvenu zaštitu žena: 413-537;
  • Laboratorija: 413-664;
  • Dispanzer medicine rada: 412-383;
  • Služba opšte medicine: 436-465;
  • Služba za kućnu negu i lečenje: 416-736;
  • Dečija stomatologija: 438-748;
  • Nutricionista: 415-494.
Zvanična internet prezentacija