Месечни преглед прихода и расхода буџета Града Сомбора за 2019. годину