МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ОБЈАВИЛО ОПШТИ ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

Министарство одбране Републике Србије, позива лица мушког пола рођена 2005. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1993. до 2004. године), која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.

Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити у Центру Министарства одбране Сомбор или општинској канцеларији Центра Министарства oдбране, а према месту пребивалишта лица, у периоду од 16.01.2022. до 28.02.2022. године и то: 

-у ЦМО Сомбор, сваким радним даном од 08.00 до 15.00 часова,

-у Општинској канцеларији Апатин, понедељком, од 08.00 до 15.00 часова,

-у Општинској канцеларији Оџаци, уторком, од 08.00 до 15.00 часова,

-у Општинској канцеларији Кула, средом, од 08.00 до 15.00 часова.

Лица која се уводе у војну евиденцију треба да понесу личну карту на увид. Уколико не поседују личну карту, на увид понети другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет, а у иностранству важећу путну исправу.

Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.