феб 01

МРЕЖА ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА У СОМБОРУ ОПТИМАЛНА И КАО ТАКВА НЕЋЕ СЕ МЕЊАТИ

148. седница Градског већа града Сомбора

148. седница Градског већа града Сомбора

На 148. седници Градског већа града Сомбора којом је председавала Душанка Голубовић, градоначелница Сомбора, градски већници су једногласно усвојили извештај о раду Градоначелнице и Градског већа за 2019. годину. Усвојен је и извештај о раду Градске управе града Сомбора за 2018. годину. Са овим извештајима биће упознати и одборници скупштине града на следећој седници.

Градски већници су на 148. седници усвојили и предлог Одлуке о мрежи основних школа на територији града Сомбора. Разлог за доношење нове Одлуке о мрежи основних школа на територији града Сомбора садржава се у потреби преиспитивања оправданости постојеће мреже, обавезе јединица локалне самоуправе да донесе нову мрежу и усклађивања са новим прописима. На основу  приказаних анализа и параметара о укупном броју ученика, броју ученика у одељењима, разуђености  терена града Сомбора,  етнички мешовитих средина, приказаним бројем рођене деце и прогнозом за будући осмогодишњи период, а осврћући се на чињеницу да је 2014. године угашена једна основна школа у центру града, као и једно истурено одељење у приградском насељу Лугово,  због мањег броја ученика, а и велике близине друге основне школе која реализује наставу и на мађарском наставном језику, сматра се да је већ рационалисан број школа у граду.  Мрежа јавних основних школа у граду Сомбору је оптимална, и као таква се предлаже да кроз доношење нове Одлуке о мрежи јавних основних школа буде и потврђена, стоји у закључку које је усвојило Градско веће.

На 148. седници Градског већа, већници су размотрили и једногласно усвојили, између осталих, предлоге одлука о другим изменама и допунама Одлуке о уређењу града, Одлуке о одржавању спољних делова зграда на територији града Сомбора као и Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својства зграде и зона обавезног одржавања спољног изгледа зграде.

Дата је сагласност и на предлог програма ЈКП „Чистоћа“ Сомбор на пословима зоохигијене за 2019. Годину, као и програм рада ЈКП  „Простор“ Сомбор на пословима уређења и одржавања јавних површина у насељеним местима у 2019. години. Прихваћена је понуда ЈКП „Зеленило“ Сомбор на пословима одржавања урбаног мобилијара и дечијих игралишта у граду и насељеним местима за 2019. годину као и на пословима одржавања јавних зелених површина и кошења траве и растиња на банкинама општинских путева за 2019. годину.

Одлучивало се и о другим питањима из делокруга рада Већа.

                                                                           Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација