МЗ Бачки Моноштор

Ивана Горана Ковачића 26
25272 Бачки Моноштор

Тел: 025/807-504

Тел/факс: 25/807-330
е-маил: mzbmonostor@mts.rs

Секретар МЗ: Стипан Бенић,

Савет МЗ „Бачки Моноштор“:

Иван Маријановић и Душица Михајловић су заменици председника Савета.

Остали чланови Савета су:  Далибор Форгић, Јелица Ђенеш Лукшић, Сенка Ковач,  Марија Маријановић, Игор Бошњак, Ивица Мишковић, Ђура Ранг и Зоран Милер.

Бачки Моноштор обухвата површину од 98 квадратних километара и према попису из 2011. године има 3.485 становника. Национална структура становништва је шаролика, највише има Хрвата, потом Рома, Мађара, Немаца, Шокаца  и  Југословена.

Моношторци се поносе својим Добровољним ватрогасним друштвом које постоји од 1927. године, као и Фудбалским клубом „Дунав“  основаним  1926. године.

Велики број етно кућа, као и занатлије које се баве старим занатима су карактеристика овог села.

Манифестација „Бодрог фест“  се организује од 2005. године,  друге недеље августа. Фестивал је допринео  да се сво културно, традиционално, етничко  богатство овог села покаже  на прави начин.

Бачки Моноштор кроз историју

Бачки Моноштор се први пут спомиње у списима из 1250. године, а сам настанак насеља чији остаци зидина се могу наћи  на данашњем острву Сиг  (Старо село), везује се за 1722. годину. Становници су се због сталних поплава више пута селили, да би се коначно настанили на локацији на којој су и данас. Бачки Моноштор је био познат по различитим називима: Бодрог Моноштор, Доњи Моноштор…

Постојећа црква изграђена је 1752., а дограђена 1806. године и посвећена је Св. Петру и Павлу. Покрајински завод за заштиту споменика  културе 1974. године прогласио је поједине објекте – споменицима културе. 

Велики бачки канал завршен је 1802. године, а прва школа изграђена је 1826., а зграда велике школе 1907. године.

Када је 1914. године избио Први светски рат мобилисани су становници свих националности које су живеле у Б. Моноштору, а 1941. године за време Другог светског рата у Б. Моноштор су ушли мађарски војници који су спалили 400 књига Шокачке читаонице. Немачке снаге  су,  идући према Батини,  кроз село прошли 13. октобра 1944. године и тада је ондашњи жупник Матија Звекановић организовао молитве и заветовао се да ће се у Моноштору сваке године на тај дан држати миса захвалница јер није дошло до страдања. Од тада – до данас у цркви се 13. октобра организује свечаност  и одржава „Завитни дан“.

У послератним временима село се урбанизује и развија се инфраструктура.

шуме

Значај природне средине, чији саставни део је и Бачки Моноштор, препознат је

још 1955. године када је тадашњи Завод за заштиту природе и научно проучавање природних реткости ставио под заштиту 1000 хектара моношторских шума, као природно станиште орла белорепана и црне роде.

Влада Републике Србије, у јулу 2001. године, доноси Уредбу којом 19.648 хектара површине на територији тада општине Сомбор и општине Апатин проглашава Специјалним резерватом природе „Горње подунавље“.

Званична интернет презентација