MЗ Гаково

Краља Петра 1. 68
25282 Гаково
тел.: 025/866-606

и-мејл: mz.gakovo@gmail.com

Чланови Савета МЗ су: Секретар МЗ: Мирослав Берић, Симо Марковић, председник, Јелена Стакић, заменик председника,  Јован Дрча,  Жељко Банић, Драгана Савановић, Мирко Караћ, Љубица Марковић, Драган Левичар  и Предраг Шупељак.

Гаково је место на крајњем северозападу Србије, у Војводини, у близини мађарске и хрватске границе, и припада општини Сомбор. У селу живи око 2.500 становника у 700 домаћинстава. Село поседује потребну инфраструктуру за одвијање нормалног живота: школу са 250 ученика, здравствену станицу, зубну амбуланту, Месну заједницу, цркву, пошту, банку, десетак угоститељских и трговачких објеката, сопствени водовод, асфалтиране улице, саобраћајнице за Сомбор, Растину, Станишић и Бездан.

Гаково се налази северно од Сомбора према Мађарској. Географске координате су: 45° 53′ 30″ северне дужине и 19° 4′ источне географске ширине. Надморска висина је 92 метра.

Гаково лежи на лесној тераси која покрива готово читаву област. Дебљина леса се креће од 2-3 метра. Блага виловитост терена веома мало нарушава широка равна пространства која се шире у недоглед. Дејством ветрова формирана је равница са династим узвишењима и удубљењима, а која ремете једноличност. Корисни слој земљишта креће се од 50-80 цм. Доминира чернозем. Заступљена је и ливадска црница а има и слатинастог земљишта.

Клима има све одлике континенталне и умерено континенталне климе. Постоји око 2.000 сунчаних сати годишње. Просечна количина падавина се креће од 650 до 700 мм.

Гаковачким атаром протичу реке Плазовић (Киђош) и Мостонга.

Биљни свет је култивисан. Остало је нешто трске и шевара. Шума има мало, али се све више истиче ветрозаштитни појас који се стално увећава. Од дивљачи има зеца, лисице, текунице, фазана, јаребице, вране, балканских голубова и наравно, најатрактивнија, срнећа дивљач. У пролазу се бележи присуство дивљих свиња, јелена и птица селица.

Окосницу живота чини надалеко познато и признато пољопривредно предузеће „Граничар“ које се бави примарном производњом (ратарском и сточарском). Предузеће газдује са 6.799 ха државне земље, од чега је 4.378 ха ораница на којој се узгајају кукуруз, пшеница, шећерна репа, соја, сунцокрет, крмно биље, кромпир и уљана тиква, а 2.421 ха су пашњаци, ливаде и неплодно земљиште. „Граничар“ се бави и сточарском производњом на својим фармама кока носиља, говеда и свиња.

„Граничар“ тежи освајању нове производње, а пре свега производње воћа и поврћа у заливним системима, намењене домаћем и страном тржишту, као и освајању финалне прераде свих примарних пољопривредних производа. У Месној заједници Гаково постоје разна спортска и културна друштва, као што су: ФК „Граничар“, Фолклорно друштво, ДВД, Удружење голубара, Шаховски клуб, Друштво добровољних давалаца крви, Ловачко друштво, џудо секција и др.  Највећа јавна манифестација у Гакову се одржава 2. августа када је сеоска слава коју организује Месна заједница на терену код прелепог православног храма Свети Пророк Илија

Званична интернет презентација