Нова Селенча

Председник: проф.др. Недељко Родић

Заменик председника: Зоран Огризовић

Чланови савета: Данијел Мирков, Јован Узелац, Милан Хинић, Ружица Николић, Славица Грба, Јелена Согић, Зоран Бојић

Zvanična internet prezentacija