Нова Селенча

Контакт:

Телефон бр: 422 766

Адреса: Сомбор, Сонћански пут 24

e-mail: mz.novaselenca@mts.rs

Секретар МЗ: Зоран Милојчић

Чланови Савета МЗ  су: Соња Коњевић, председник,  Никола Кривокућа, заменик председника,  Невена Вујадиновић,  проф. др Недељко Родић, Ђорђе Зорић,  Зоран Бојић, Миле Калембер,  Милан Хинић, Зоран Илић, Миле Завођа и Марија Ранг.

Званична интернет презентација