Povratak na O Somboru

Kultura

Institucije kulture

Dvorci.

Okolina Sombora raspolaže sa više dvoraca i reprezentativnih objekata koji bi se mogli iskoristiti za turističke svrhe. Ovi objekti imaju izuzetnu prošlost i reprezentativnu arhitektoniku. Neki od ovih objekata poseduju i parkovske zasade retkih biljnih vrsta. Uglavnom su svi objekti u veoma lošem stanju. Neki su napušteni, a nekima je namena preimenovana pa se koriste kao škole, upravne zgrade i dr. Revitalizacijom ovih objekata dobili bi se veoma privlačni turistički objekti. Najinteresantniji objekti se nalaze u Riđici, kaštel „Redl“ u Rastini, „Baba pusta“ u Aleksa Šantiću, u Kljajićevu „Semze“, „Vamošer“ u Bačkom Monoštoru i dr.

Crkve.

Svako naselje u somborskoj opštini raspolaže sa crkvom. Uglavnom su to barokne građevine sa kraja 18. veka, mnoštvo je većih i manjih sakralnih objekata po grobljima i naseljima. Revitalizacijom i pravim marketingom otvorili bi se ovi objekti za pristup gostima.

Manastiri.

Manastir Svetog arhiđakona Stevana, Franjevački manastir i Karmelićanski manastir su svedoci bogate religiozne baštine Sombora. Neki od ovih objekata raspolažu i mogućnošću uređenja objekata za smeštaj gostiju.

Vodice (Dorislovo, Čonoplja, Stapar, Čičovi, Milčić) su takođe mesta koja bi se uređenjem pristupnih puteva približili gostima i time unaprediti hodočasnički turizam.

Muzeji (Gradski muzej u Somboru).

Muzej u Somboru raspolaže sa više različitih zbirki. Ove zbirke su sačinjene od materijala iz čitave Zapadno-bačke regije i veoma su bogate materijalima i od nacionalnog značaja. Ovaj muzej vrednošću svojih zbirki predstavlja sirovinsku bazu za turizam ne samo ove regije već i šire.

Spomenici industrijske arhitekture,

pre svega, prevodnica kod Bezdana, trebali bi se revitalizovati i otvoriti za turiste. Ovi objekti su često okruženi prelepom prirodom tako da bi se moglo razmišljati o uređenju smeštajnih kapaciteta u samim objektima.

Pozorište

u Somboru svakako da treba da posetite kuću jedinstvenog „pozorišnog maratona“.

Galerije

(Galerija „Milan Konjović“, galerija „Laza Kostić“).

Stratišta Podunavskih Nemaca

(Gakovo, Kruševlje, Kronić palata) su mesta koja zadnjih godina privlače sve više gostiju – bivših logoraša i njihovih potomaka. Ovi objekti su cilj dolaska velikih grupa Podunavskih Nemaca i svakako bi ih trebalo učiniti pristupačnijim i urediti njihove lokacije.

Rariteti

(„Bitka kod Sente“, najteža razglednica, „Sombor iz ptičije perspektive“) su svakako rariteti koji bi se u promociji grada morali izvući na posebno mesto. Radi se o raritetima visoke atraktivnosti.

Arheološki spomenici.

Bilo da su nepokretni (Bortanj) ili pokretni (arheološke zbirke po muzejima) uvek su veoma privlačni za turiste. Arheološki lokalitet „Botranj“ spada u srednjovekovne lokalitete i verovatno je najreprezentativniji lokalitet u somborskoj opštini. Iskopavanja na ovom lokalitetu su još u toku. Dosada je iskopana crkva, a radi se na iskopavanju samog naselja. Ovaj lokalitet mogao bi se nakon konzervacije učiniti pristupačan i za turističku posetu.

Zvanična internet prezentacija