Povratak na Споменици културе и археолошке зоне

Споменици културе

Заштита  и  уређење  споменика  културе  подразумева заштиту споменика у свему према условима надлежних институција и према важећим законским прописима. Основна концепција заштите непокретних културних добара заснива се на њиховом очувању, даљем истраживању и адекватној презентацији.

Званична интернет презентација