ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О АКТИВИРАЊУ СИРЕНА ЗА УЗБУЊИВАЊЕ

Штаб за ванредне ситуације града Сомбора обавештава грађане да ће се у среду, 06. децембра 2023. године, у 12.00 часова, извршити активирање сирена за узбуњивање на основу акта МУП Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације, Одељења у Сомбору, а све у циљу провере система за јавно узбуњивање.

Сирене на територији града Сомбора и свих насељених места, биће активиране емитовањем сигнала једноличног тона (знак „престанак опасности“),  у трајању од 60 секунди. Обавештење се издаје ради благовременог информисања грађана да нема опасности нити разлога за узнемиравање у наведеним терминима активирања сирена