ОБАВЕШТЕЊЕ О УНИШТАВАЊУ НЕЕКСПЛОДИРАНИХ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА

Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова издао је обавештење да ће се дана 27.05.2022. године, у времену од 11,00 до 12,00 часова вршити уништавање неексплодираних убојних средстава (НУС) пронађених у касарни „Аеродром“ Сомбор. Уништавање је планирано на месту проналаска НУС путем детонације.