ОБАВЕЗА ОДРЕЂИВАЊА ЛИЦА ОДГОВОРНОГ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНФЕКЦИЈЕ

Мере личне заштите од инфекције усмерене на заштиту сопственог и туђег здравља и живота од заразне болести, у време проглашене епидемије, дужна су да примењују сва лица, у складу са прописима.

Правна лица и предузетници који обављају делатност у објектима у којима бораве друга лица, дужни су да предузму радње и активности ради примене мера личне заштите од инфекције, као и да одреде лице одговорно за непосредну примену тих мера.

Лице одговорно за непосредну примену мера личне заштите од инфекције одговорно је и за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности на спречавању појаве и ширења епидемије заразне болести ЦОВИД – 19 у пословном простору послодавца.

Именована лица, свако у својој радној смени, дужна су да спроводе:

  • Контролу ношења заштитне маске свих који бораве у затвореном простору послодавца (тако да маска прекрива уста, нос и браду). У случају да било ко крши ову меру, Именована лица имају сва овлашћења да истима забране улаз у пословни простор послодавца, као и да их удаље из просторија послодавца;
  • Контролу држања минималног међусобног растојања од 2м између лица;
  • Контролу ограничења броја присутних лица у просторијама/простору послодавца– видно истакнуто упозорење са максимално дозвољеним бројем лица која могу боравити истовремено у просторији/простору и контрола да број лица не пређе максимално дозвољени број лица у затвореној просторији;
  • Контролу одржавања личне хигијене– у просторијама послодавца морају бити постављена средства за дезинфекцију руку, а сва лица су дужна да дезинфикују руке при уласку у просторије послодавца; дезобаријера мора бити постављена на улазу у просторије послодавца и натопљена са довољном количином дезинфекционог средства, сви који улазе у простор послодавца, морају проћи кроз дезобаријеру и тиме дезинфиковати обућу;
  • Контролу одржавања радних и помоћних просторија;
  • Контролу истакнутих упутстава, обавештења и ознака– писана упутства, обавештења, ознаке и инструкције за безбедан и здрав рад у циљу заштите здравља запослених и клијената од епидемије заразне болести ЦОВИД – 19, уредно истакнута на видним местима.

Модел Одлуке о лицима задуженим за непосредну примену мера личне заштите, спровођење и  контролу спровођења превентивних мера и активности на спречавању појаве и ширења епидемије  заразне болести ЦОВИД – 19 у пословном простору послодавца, доступан је ОВДЕ.

Контролу спровођења мера личне заштите од инфекције врши санитарна инспекција, комунална инспекција и комунална милиција. Новчаном казном у износу од 300.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако не предузме радње и активности ради примене мера личне заштите од инфекције, као и ако не одреди лице одговорно за непосредну примену тих мера. За наведени прекршај  предузетник се кажњава новчаном казном у износу од 150.000 динара, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 50.000 динара. Новчаном казном у износу од 30.000 динара казниће се за прекршај лице одговорно за примену мера личне заштите од инфекције, ако не обезбеди непосредну примену тих мера.