ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Град Сомбор обезбедио је средства за дезинфекцију свих стамбених зграда за колективно становање, како би се и на овај начин превентивно деловало против корона вируса на територији града.

Позивају се професионални управници, или председници скупштине зграде, да преузму по 20 литара дезинфекционих средстава у ЈКП „Водоканал“ Сомбор на адреси Белог Голуба број 5, сваког радног дана од 8,00 до 13,00 часова.

Послови информисања и односа са јавношћу