ОДАБРАНЕ БАНКЕ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Привредни субјекати („микро“ и „мала“ предузећа ) и предузетници са седиштем на територији Града Сомбора који су заинтересовани за краткорочно кредитирање где каматну стопу камате на кредите финансира Град Сомбор могу да се обрате у банке: „BANCA INTESA“ а.д. Београд Експозитура Сомбор на адреси Венац Степе Степановића број 32, или у „Комерцијалну“ банку а.д. Београд Експозитура Сомбор на адреси Краља Петра I број 7.

Кредити су намењени „микро“ и „малим“ правним лицима са седиштем на територији Града Сомбора, првенствено онима који се баве производњом, прерађивачком делатношћу, трговином и угоститељством.

Град Сомбор ће суфинансирати цео инос камате на годишњем нивоу, за шта су обезбеђена средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара. Привредни субјект и предузетник има право на један кредит који не може бити већи од 500.000,00 динара.

Послови информисања и односа са јавношћу