нов 04

ОДРЖАНА 10. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

10. седница Градског већа

10. седница Градског већа

Градско веће града Сомбора данас је одржало 10. седницу којом је председавао градоначелник Антонио Ратковић. Чланови Већа одлучивали су о 16 тачакa дневног реда.

Чланови градског већа, између осталог, одобрили су предлог Одлуке о комуналној милицији, предлог Одлуке о јавним расправама и предлог Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе у Граду Сомбору.

Град Сомбор од 2017. године спроводи јавне расправе о одређеним прописима које усвајају органи јавне власти. Јавне расправе дају могућност грађанима да дају своје предлоге и коментаре пре усвајања прописа и да на тај начин учествују у доношењу битних одлука за локалну самоуправу. Oдлуком о јавним расправама уређују се врсте прописа које доноси Скупштина града Сомбора за које се спроводи јавна расправа и дефинишу се начин и поступак организовања и спровођења јавне расправе, као и прописи за које се не спроводи јавна расправа. Нова Oдлука о јавним расправама доноси се како би се усагласила са Статутом града Сомбора, пре свега у дефинисању трајања јавне расправе најмање 15 дана од објављивања јавног позива.

Одлуком o оснивању Савета за међунационалне односе у граду Сомбору се дефинише делокруг рада, а то је разматрање питања остваривања, заштите и унапређивања националне равноправности, састав, избор чланова и начин рада Савета.

Представнике у савету за међунационалне односе могу имати припадници српског народа и националних мањина са више од 1% учешћа у укупном становништву јединице локалне самоуправе. На основу последњег пописа становништва из 2011 године, право на члана у Савету испуњавају националне заједнице Срба 63,29%, Мађара 11,49%, Хрвата 8,23%, Буњеваца 2,40% и Рома 1,18%.

Званична интернет презентација