нов 12

ОДРЖАНА 12. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА – БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА БЕЗ НАДОКНАДЕ И ТОКОМ ЗИМСКОГ ПЕРИОДА

12. седница Градског већа

12. седница Градског већа

Градско веће града Сомбора данас је одржало је 12. седницу којом је председавао градоначелник Антонио Ратковић. Чланови Већа одлучивали су о 17 тачакa дневног реда.

На 12. седници Градско веће одобрило је предлог Одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно односно шумско земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину на територији Града Сомбора. Предложеном одлуком користи се законом прописана могућност да се грађевиснско земљиште које није приведено намени, већ се кристи као пољопривредно односно шумско, порески третира према начину коришћења, а не по врсти, чиме се умањује пореско оптеређење за власнике таквог земљишта.

Уколико овај предлог одлуке буде усвојен на некој од наредних седница Скупштине града, обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге ће моћи да до 31. јануара поднесу пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину за непокретности које се, у складу са овом одлуком, разврставају у другачију групу непокретности у односу на групу у коју су били разврставни.

Градско веће на данашњој седници дозволило је власницима башта угоститељских објеката коришћење дела јавне површине ради остављања баштенских елемената (сунцобрани или тенде, жардињере и монтажно-демонтажни подијуми израђени од дрвета) током зимског периода (закључно са 01.03.2021.год), без накнаде, уз обавезу власника да воде бригу о чистоћи дела заузете површине.

Чланови Градског већа усвојили су понуду ЈКП „Зеленило“ Сомбор и план рада ЈКП „Простор“ Сомбор на пословима одржавања општинских путева и улица у зимском периоду за сезону 2020/2021.

Званична интернет презентација