апр 13

ОДРЖАНА 12. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА

12. седница Скупштине града Сомборa

На 12. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 13. априла, одборници су већином гласова усвојили Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Сомбора за 2017. годину, а потом прихватили решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2017. годину.
И трећа тачка дневног реда односила се на државно пољопривредно земљиште, односно на образовање Комисије за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора за 2018. годину, предложено решење одборници су прихватили већином гласова.
Одборници су већином гласова прихватили и измене и допуне Одлуке о промени оснивачких аката у предузећима: ЈКП „Енергана“, ЈКП „Простор“ и ЈКП „Водоканал“.
Већином гласова Скупштина је донела Одлуку о трећим изменама и допунама одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима и објектима за приређивање игара на срећу и игара за забаву на територији Града Сомбора, као и анекс уговора са ДОО „Понест“, Сомбор.
Одборници су прихватили и извештај о раду Градоначелнице и Градског већа за 2016. годину, као и извештај о раду Градске управе града Сомбора за 2016. годину.
И извештаји о раду заштитнице грађана и Правобранилаштва града Сомбора за 2016. годину, прихваћени су већином гласова.
Већином гласова одборници су прихватили решење о престанку функције в.д. директора ЈКП „Енергана“ Васе Крстеског и решење о именовању Александра Чорка за в.д. директора овог предузећа.
Одборници су одлучили о имовинско-правним предметима и одлучили о предложеним решењима у оквиру тачке избори и именовања.
12. седница Скупштине града је завршена постављањем одборничких питања.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација