јул 02

ОДРЖАНА 121. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градско веће је на 121. седници, утврдило Предлог одлуке о основној и додатној подршци детету и ученику, Предлог одлуке о оснивању Предшколске установе „Вера Гуцуња“, изменило и допунило План јавних набавки Градске управе за 2018. годину, одобрило инвестиционе радове на објекту „Пионир“ у Крањској Гори, те инвестиционе радове на пословним просторима  чији је закупац ЗУ „Гален Фарм“.

Веће је на данашњој седници прихватило предлог  надлежне комисије и одлучило о додели помоћи за унапређење услова становања припадницима ромске националне мањине и донело закључак о расписивању јавног позива за доделу субвенције за самозапошљавање и доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2018. години.

Градско веће је усвојило сет усклађених финансијских планова из области друштвених делатности, Програма финансирања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, из  области образовања,   комуналне области и измене и допуне финансијских планова месних заједница, а све у складу са  Одлуком о ребалансу Одлуке о буџету града Сомбора за 2018. годину.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација