mar 14

ODRŽANA 152. SEDNICA GRADSKOG VEĆA

152. sednica Gradskog veća grada Sombora

152. sednica Gradskog veća grada Sombora

152. sednica Gradskog veća grada Sombora održana je 14. marta 2019. godine. Većnici su odlučivali o 14. tačaka dnevnog reda.

Na narednoj sednici Skupštine grada Sombora pred odbornicima će se naći predlog rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2019. godinu, predlog Odluke o obrazovanju saveta za migracije grada Sombora, izveštaji o radu i poslovanju javnih ustanova u oblasti društvenih delatnosti u 2018. godini sa finansijskim pokazateljima i nacrt Odluke o lokalnom ombudsmanu grada Sombora.

Usvojena je ponuda i program rada JKP „Čistoća“ Sombor na poslovima sanacija manjih divljih deponija u gradu i naseljenim mestima tokom akcije „Mesec čistoće“ za 2019. godinu. Za ovo je u budžetu grada za 2019. godinu izdvojeno 17.000.000,00 dinara.

Većnici su odlučivali i o drugim pitanjima iz delokruga njihovog rada.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Zvanična internet prezentacija