јун 05

ОДРЖАНА 161. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

161. седнице Градског већа

На дневном реду 161. седнице Градског већа града Сомбора којом је председавао заменик градоначелнице града Сомбора Антонио Ратковић, нашло се 12. тачака дневног реда које су већници размотрили и донели одлуке.

Усвојен је предлог решења о престанку функције директора ЈКП „Простор“ Сомбор истеком  мандата и предлог решења о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Простор“ Сомбор, предлог четвртих измена и допуна плана јавних набавки за 2019. годину града Сомбора као и предлог за склапање уговора о делу са противградним стрелцима за посао обављања противградне заштите у 2019. години за потребе града Сомбора.

Градски већници усвојили су и предлог закључка Градског већа града Сомбора о највишој просечној постигнутој цени по хектару на територији Западнобачког округа за агроекономску 2018/2019 годину. Према овом предлогу увидом у постигнуте просечне цене, у претходној агроекономској години, у Граду Сомбору, Општини Апатин, Општини Кула и Општини Оџаци, утврђено је да је у Општини Апатин постигнута највиша просечна цена у Западнобачком округу години у износу од 421,37 евра по хектару, на основу чега се утврђује да је највиша просечна постигнута цена по хектару у Западнобачком округу за агроекономску 2018/2019 години 421,37 евра по хектару.

Троструки износ утврђене највише просечне постигнуте цене по хектару у Западнобачком округу од 421,37 евра по хектару износи 1.264,11 евра по хектару, те се утврђује висина накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, у поступку вансудског поравнања, које су без правног основа користила правна и физичка лица, у износу од 1.264,11 евра по хектару.

Већници су одлучивали и о другим питањима из делокруга рада Градског већа.

                                                                            Послови информисања и односи са јавношћу

Званична интернет презентација