сеп 03

ОДРЖАНА 171. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

171. седница Градског већа

Градско веће Града Сомбора одржало је 171. седницу у понедељак, 02. септембра 2019. године. Седницом је председавала градоначелница Душанка Голубовић.

Већници су усвојили 15 тачака дневног реда, међу којима су и Предлог одлуке о доношењу плана детаљне регулације јужне главне примарне градске саобраћајнице и Предлог решења о именовању комисије за израду евиденције-катастра атарских путева на територији Града Сомбора.

На дневном реду наредне седнице Скупштине града Сомбора наћи ће се Предлог одлуке о доношењу плана детаљне регулације јужне главне примарне градске саобраћајнице. План детаљне регулације јужне главне примарне градске саобраћајнице доноси се ради усмеравања тешког теретног саобраћаја ван централних делова града Сомбора за правце ка Новом Саду, Оџацима и Апатину. Како је неопходно да се тежак теретни саобраћај измести из центра града,  Планом је предвиђена саобраћајница која представља наставак државног пута кроз Сомбор који повезује државни пут из правца Новог Сада (Кљајићева) са државним путем из правца Оџака (Стапарски пут).

Комисије за израду евиденције-катастра атарских путева имаће задатак да изради евиденцију-катастар атарских путева на територији Града Сомбора.  Обзиром на значај   атарских путева и чињеницу да су исти у великој мери узурпирани од стране власника, односно, корисника пољопривредног земљишта, као и да су неки чак и ван функције (узурпирани у потпуности),  неопходно је, полазећи од постојећег пројекта путне мреже, сачинити евиденцију-катастар истих, а потом их прво, одржавати  у пројектованом стању и друго, у зависности од расположивих финансијских средстава – након израде пројектне документације изграђивати до нивоа туцаника, односно асвалта.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација