ОДРЖАНА 177. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

177. седница Градског већа
177. седница Градског већа

177. седница Градског већа

На данас одржаној 177. седници Градског већа града Сомбора којом је председавала градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, чланови већа су размотрили и одлучили о 12 тачака дневног реда међу којима су  Предлог одлуке о трећим изменама и допунама одлуке о уређењу града,   Предлог одлуке о доношењу измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Бачки Брег, Предлог одлуке о покретању иницијативе за исправку назива насељеног места и промену назива катастарске општине, као и предлог решења о именовању чланова градског савета родитеља за школску 2019/2020. годину. О овим тачкама дневног реда расправиће и донети одлуку и одборници Скупштине града на некој од наредних седница.

Чланови већа су размотрили и усвојили допуну понуде и програма рада ЈКП „Чистоћа“ Сомбор на пословима санација мањих дивљих депонија у граду и насељеним местима – „Месец чистоће“ за 2019. Годину.

Због постојања мањих дивљих депонија у насељеним местима и спречавања стварања већих дивљих депонија извршиће се постављање контејнера за кабасти отпад који ће се током целе године празнити, а не само током акције „Месец чистоће“. За ове активности неопходно је определити додатна средства, јер су се средства опредељена основним уговором утрошила на акцију „Месец чистоће“ у граду и насељеним местима.

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је у Допуни понуде,  јасно дефинисала врсту радова по насељеним местима, динамику као и износ јединичне цене за наведене радове.

На данашњој 177. седници Градског већа, чланови већа су размотрили и одлучили и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                      Послови информисања и односа са јавношћу