дец 02

ОДРЖАНА 184. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

184. седница Градског већа

На данас одржаној 184. седници Градског већа Града Сомбора, којом је председавала градоначелница Душанка Голубовић, чланови Већа размотрили су и одлучили о 10 тачака дневног реда.

Између осталог, усвојен је Предлог Краткорочног акционог плана за заштиту ваздуха на територији Града Сомбора за период 2020-2023. године, Предлог одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп градског грађевинског земљишта које је у јавној својини Града Сомбора, а које се користи као пољопривредно земљиште, до привођења планираној намени у производној 2019/2020. години, као и предлог правилника о посебним паркиралиштима на територији Града Сомбора.

Према новом правилнику на основу захтева ЈКП „Паркинг сервиса“ и такси удружења уредиће се зоне паркирања и време дозвољеног паркирања са исказаним бројем паркинг места, у којем је исказан и тачан број паркинг места предвиђених за особе са инвалидитетом, као и резервисана места у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима, с обзиром на то да се подаци о паркиралиштима не подударају са стањем на терену. До ове неусаглашености дошло је што су током времена одређена паркинг места престала да постоје услед реконструкције Трга Косте Трифковића, јер је  паркинг „код Максија“ претворен у пешачку зону.  Исто тако 5 такси места за паркирање код тзв. „Старог улаза“ болнице биће резервисано за такси возила, а они ће за узврат препустити за комерцијално коришћење 5 места за паркирање код „Вајдингер палате“, таксисти су се такође изјаснили да им није потребна цела дужина улице код Аутобуске станице, с обзиром на то да на крајњим местима свакако стоје возила физичких лица.

Предлог Краткорочног акционог плана за заштиту ваздуха на територији Града Сомбора за период 2020-2023. године доноси се у складу са чланом 33. Закона о заштити ваздуха, а наћи ће се пред одборницима на некој од наредних седница Скупштине града. У складу са програмом контроле квалитета ваздуха на територији Града Сомбора у Сомбору се врши мерење за сумпор диоксид, азот диоксид, суспендоване честице PM10, почевши од 15. јануара 2019. године. Према овим мерењима, применом критеријума за оцењивање у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха, Сомбор се налази у I категорији (чист или незнатно загађен ваздух).

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација