феб 24

ОДРЖАНА 196. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

196. седница Градског већа

196. седница Градског већа

196. седница Градског већа града Сомбора одржана је данас, а седницом је председавала градоначелница Душанка Голубовић.

Чланови Градског већа дискутовали су и одлучивали о 14 тачака дневног реда. Између осталог, усвојене су понуде Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ за кошење траве и другог растиња у путном појасу атарских путева, за послове одржавања јавних зелених површина у граду и насељеним местима, као и за одржавање јавне расвете у граду и насељеним местима, са потребним материјалом и са декоративном расветом за Божићне и Новогодишње празнике за 2020. годину.

На 196. седници чланови Градског већа дали су сагласност и на Извештај о спровођењу мера  пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје града Сомбора за 2019. годину.

Градско веће је одлучило о финансијским и другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација