ОДРЖАНА 196. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градско веће града Сомбора одржало је 196. седницу на чијем дневном реду се нашло 12 тачака.

Између осталог, утврђен је предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Сомбора за 2023. годину уз сагласност Државне ревизорске институције Републике Србије.

Чланови Градског већа су дали сагласност на захтев „ГХГ Инжењеринг – плус“ Сомбор, за изградњу унутрашње гасне инсталације и повезивање са постојећом инсталацијом грејања зграде трговине у улици Јована Поповића у Сомбору. Такође, дата је сагласност и на захтев ОШ „Алекса Шантић“ Алекса Шантић, за полагање инсталације природног гаса како би се школа прикључила на природни гас.

На 196. седници одобрена су додатна средства за програмску активност управљања ванредним ситуацијама, односно за специјализоване услуге одржавања и сервисирања сирена за јавно узбуњивање на територији Града Сомбора, као и за систем смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.