дец 30

ОДРЖАНА 20. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА: ОД 1. ЈАНУАРА МАЊА ЦЕНА ГРЕЈАЊА ЗА 7,68%

20. седница Градског већа

20. седница Градског већа

Градско веће Града Сомбора одржало је данас 20. седницу којом је председавао градоначелник Антон

ио Ратковић. Чланови Градског већа одлучивали су о 11. тачака дневног реда.

Градско веће дало је сагласност на Одлуку о промени образовања цена испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП „Енергана“ Сомбор за грејну сезону 2020/2021. Према овој Одлуци цене ће бити регулисане на следећи начин:

  • у грејној сезони регистрована потрошња по мерној јединици износи 5,87 дин/kWh без обрачунатог ПДВ-а, а на који се додаје ПДВ у скаду са Законом, што је за 7,68 % мање од цене која је сада у примени
  • током 12 месеци за фиксни део трошкова износи  34,53 дин/m² без обрачунатог ПДВ-а а на који се додаје ПДВ у складу са Законом, што је иста цена која је сада у примени.

Ова одлука примењиваће се од  1. јануара 2021. године.

На 20. седници Градско веће одобрило је и предлоге финансијских планова Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине за област пољопривреда и рурални развој и област заштите животне средине, финансијски план Туристичке организације града Сомбора за 2021. годину, као и програм рада Спортског савеза града Сомбора за 2021. годину.

Званична интернет презентација